พื้นที่โฆษณา พื้นที่โฆษณา
บริษัท นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด

ชื่อ Broker : บริษัท นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 290,292 ซ.ติวานนท์ 38 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
รายละเอียด :

บริการของเรา                                                   1. สำหรับผู้จะขาย NUMBER ONE BROKER จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน  โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

 • เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน
 • เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อผ่านสื่อชั้นนำทุกช่องทาง
 • นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา
 • ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ
 • ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
 • ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ
 • จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • อำนวยความสะดวกและตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอนกรรมสิทธิ์

2. สำหรับผู้จะซื้อ NUMBER ONE BROKER จะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

 • เสนอข้อมูลทรัพย์สินหลากหลายตามความต้องการ
 • เสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบทรัพย์สิน
 • พาผู้จะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ
 • นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา
 • ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
 • ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ
 • บริการด้านจัดหาสินเชื่อจากทุกสถาบันการเงินอย่างรวดเร็ว
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอนกรรมสิทธิ์
 • ช่วยแนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์สะดวกยิ่งขึ้น

ฝากขายกับเรา ได้ผลเร็ว เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย และทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์SMS มั่นใจได้เมื่อทำการตลาดกับเรา

เอกสารที่ต้องใช้ในการฝากขายทรัพย์สิน 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของโฉนด) 

2. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของโฉนด) 

3. สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง 

- ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใช้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ด้วย 

ในกรณีมีการมอบอำนาจ เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ) 

2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ) 

3. ใบมอบอำนาจจากเจ้าของโฉนด  (กรุณากรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อด้วยปากกาด้ามเดียวกัน)

(เอกสารทั้งหมดใช้เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ ,เบิกงบลงสื่อโฆษณา และให้ผู้ซื้อตรวจสอบสิทธิครอบครอง)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บ.นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด

083-6864440 , 083-0204212    กุ้งค่ะ
     Tel.02-591-78602          www.numberone.co.th          

E-mail:number.onebroker@hotmail.com

290,292   ถ.ติวานนท์ ซอย 38   ต.ท่าทราย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000   โทร.02-5917860-2    แฟกซ์.02-950-6066

E-mail : number.onebroker@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02-591-7860-2
เว็บไซต์ : www.numberone.co.th
แก้ไขล่าสุด 09/12/11 10:09:32
บ้านของ Broker : บริษัท นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด

 ที่ดินถมแล้ว 66.6
 ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น
 ม.ทวีทอง 5
 ม.เกษมทอง
 ม.พระปิ่น3
  ม.บัวทองธานี
 ม.แกรน วิลล์
 ม.ทัศนีย์ (คลอง 1)
 ม.บัวทองพาร์ค
 อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น
หน้า :  [1] 2 3 4 หน้า 1/4

พื้นที่โฆษณา